Hvad er coaching?

Coaching er en personlig træning, der gør dig mere bevidst om dig selv og dine ressourcer, og hvad du evt. kan ændre for at få bedre resultater. 

I coachingen arbejder vi med emner, du i dagligdagen gerne vil have bedre eller anderledes resultater med. Det er hvad enten dine problemstillinger handler om selve livet, dit arbejde, dit familieliv, din karriere eller noget helt andet. 

Coaching handler om at arbejde med den emotionelle intelligens, det handler om “være” mere end at “gøre”. 

Coaching handler om at kunne være tilstede med hele sin integritet. Det handler om at rodfæste en måde at bruge dig selv og din bevidsthed på, så der kommer mere harmoni og helhed ind i dit liv. 

Gennem personlig coaching bliver du trænet i at holde dig åben, være tilstede og bruge dine sanser i de valg og beslutninger du skal træffe eller de svar du skal finde.

Hvad kan coaching bruges til?

Coaching kan bruges til

 • en personlig træning i at blive en bedre leder
 • opnå personlige mål
 • få styr på karrieren 
 • i det hele taget som en træning i at gå efter de resultater du gerne vil opnå og få mere glæde, tilfredshed og harmoni ind i dit liv

Hvad kan udbyttet af coaching være?

Udbyttet af coaching kan være omfattende og langsigtet og kan betyde ændringer i dit liv på forskellige niveauer, det kan f.eks. være: 

 • større personlig indsigt og opmærksomhedsgrad
 • oplevelse af personlig integritet
 • opdagelse af nye måder at anskue ting på
 • opdagelse af nye handlemåder
 • opmærksomhed på dine indre værdier
 • en større evne til at holde fokus
 • frigørelse af kreativitet
 • afklaring af muligheder

Hvor foregår det?

Hvis coachingen foregår som led i uddannelse på din virksomhed, kommer jeg ud på din arbejdsplads, hvor vi arbejder. 

Hvis coachingen er efter eget ønske og som privatperson foregår seancerne i min konsultation.

Fix your eyes forward,
on what you can do
– not back on what
you cannot change”

Tom Clancy

Pia Mølby Sandholdt

Pia Mølby Sandholdt