Værdier

Opgaver hos Pia Mølby Sandholdt har følgende tilgang:

  • En humanistisk tilgang
  • En helhedsorienteret tilgang
  • Det hele menneske som centrum
  • Forandringsprocesser og handlinger er i fokus
  • Målet er større selvindsigt

Humanistisk med fokus lagt på de menneskelige værdier og ressourcer, i en udviklingsproces hvor dannelse, viden og indsigt er omdrejningspunktet.

Helhedsorienteret tilgang der sætter det hele menneske i centrum, hvor mellemmenneskelige relationer, omgivelser, samfundet og verden sættes ind i en større helhed og i samspil.

På den måde arbejdes der ikke isoleret med problemstillinger og opgaver, som ikke vil have transferværdi udenfor opgaven, hvad enten det er undervisning, supervision, terapi, coaching eller udvikling det drejer sig om.

Arbejdet er således helhedsorienteret, med forandringsprocesser og konkrete handlinger som udgangspunkt.

Målet er større indsigt og dermed større viden og overblik for det enkelte menneske, der kan anvendes til en højere livskvalitet, livs- og arbejdsglæde.

“Imens du tror på det
bedste i dig selv og andre,
skal du gøre som du siger
og sige som du gør”

En klog ven