Terapi

Hvad er kropsdynamisk psykoterapi? – Individuelle sessioner og for par

Kropsdynamisk psykoterapi handler om, at hjælpe dig til at få krop og psyke til at hænge bedre sammen. At skabe en åbning og et samarbejde mellem begge dele, sådan at du kommer til at sanse og mærke begge dele og leve dit liv i større harmoni og med mere kontakt til dit indre og sande jeg.

I vores vestlige kultur, er der ofte en tendens til at se på kroppen som et vedhæng, som vi kan bruge til at arbejde med og bevæge os rundt med. Vi bevæger os i tankerne og hovedet og glemmer ofte at sanse kroppen, emotionerne og mærke de signaler der er. Herved får vi ikke rigtig fat i os selv, vores ønsker, behov og grænser.

Nogle gange giver vi først kroppen opmærksomhed når der kommer en mistrivsel, fysiske spændinger, den gør ondt eller vi har fået en sygdom.

Inden kroppen tager mistrivsel, fysiske spændinger, smerte og sygdom i brug, har den forsøgt at meddele sig via sansninger og emotioner.

Hvis vi ikke opfatter dem, eller ubevidst vælger at undertrykke dem, er kroppen nødt til at tage andre og stærkere midler i brug – f.eks. spændinger, smerte, utilfredshed, dårlig trivsel, stress osv.

I kroppen foregår der en livlig sanseaktivitet, som fortæller os noget om hvordan vi har det. Det er i kroppen vi føler glæde, sorg, vrede, angst, utilfredshed, lyst osv. Når vi er usikre, bliver forvirrede, utilpasse, oplever uforstående stemninger, er det alt sammen fordi der er noget kroppen vil fortælle – som det er vigtigt for os at forstå og tage vare på.

Kan vi ikke finde ud af at tolke signalerne, kan vi heller ikke finde ud at tage vare på det som kroppen fortæller os – måske mærker vi ikke sansningerne eller emotionerne, eller vi ved ikke hvad vi skal stille op med dem, eller måske er de for ubehagelige at mærke på.

Bruges signalerne ikke og forholder vi os ikke til dem, kan vi komme til at føle en generel utilfredshed, modløshed, tristhed, lavt selvværd, uoplagthed, stress, ulykkelighed, manglende energi osv.

Oplevelse af mere glæde, lyst, selvværd og styrke sker gennem selvindsigt og forståelse af, hvad det er kroppen fortæller os, vi skal lære at lytte til den og bearbejde de sansninger og emotioner der følger med. Ved at komme mere i kontakt med sansningerne i kroppen kan vi finde nye løsninger og muligheder for at få et bedre liv med større frihed og tilfredshed.

I terapien arbejder vi med de områder af dit liv du gerne vil have en forandring i. Vi træner din lytteevne – at se og lytte til dit eget kropsudtryk og sanse din egen krop, giver dig et klarere billede af hvordan dit følelsesliv er, hvordan du kan forstå dig selv bedre og hvor dine grænser går.

Gennem arbejdet får du en større bevidsthed om, hvordan du kan tage bedre vare på dig selv og hvordan du kan mærke og udtrykke behov og grænser i hverdagen.

Hvordan foregår kropsdynamisk terapi?

Arbejdet foregår i en kombination mellem samtale og kropsarbejde. Vi arbejder med de temaer du gerne vil ændre i dit liv og kropsarbejdet kan fx være åndedræt, afspænding, opspænding og mindre øvelser som understøtter netop din psykiske udvikling.

Undervejs i arbejdet inddrages dine kropslige sansninger og psykiske oplevelser – vi arbejder på at få større sammenhæng mellem din krop og psyke.

Vi arbejder også med at undersøge mønstre i din personlighed, som hindrer dig i at udfolde dig fuldt og helt.

Terapien kobles og integreres til din hverdag, sådan at du får nye muligheder for at handle og derved opnå større livstilfredshed, glæde, selvværd og energi.

Målet er at opbygge din indre styrke og åbenhed og finde dine rerssourcer frem.

“When one door of happiness closes, another opens”

Unknown

Jeg er uddannet Psykoterapeut ved Bodynamic International og medlem af psykoterapeutforeningen, det sikrer dig en professionel og erfaren terapeut

Hvor kommer Bodynamics teorier fra?

Kropsdynamisk terapi med udgangspunkt i Bodyanmics teorier, er en pædagogisk orienteret kropspsykoterapiform, der søger at få forståelsen af kroppen til at hænge sammen med viden om psykomotorik og psykologisk teori om jeg-udvikling.

Systemet er udviklet i Danmark gennem de sidste 30 år under ledelse af Lisbeth Marcher.
Krop og psyke ses i Bodynamic Systemet som et integreret hele. Det vil sige at krop og psyke hænger sammen, at vi arbejder med det hele menneske, at fokus ligger på at identificere, og i størst muligt omfang fremkalde den enkelte persons ressourcer og talenter.

Tove Hvids bøger – om kroppens fortællinger
Lisbeth Marcher