Medarbejderudvikling

Mit arbejde er implementerende og innovativt – ethvert forløb er særligt tilrettelagt for dig !

Udvalgte specialer jeg arbejder med

Lederudvikling – uddannelse af ledere i lederskab, ledelsesnærvær og personlig vækst som leder – for de moderne organisationer der ønsker at prioritere mennesker og viden 

Medarbejderudvikling – uddannelse af medarbejdere i personlig vækst – for virksomheder der er bevidst om organisationsform og konkurrenceevne 

Teamtræning – træning af teams i udvikling af teamspirit og ejerskab – for virksomheder der ved, at vi er fælles om at lykkes 

Coaching – personlig læring og træning i at anvende de følelsesmæssige intelligenser som en personlig ledelsesstrategi – et must i moderne ledelse og virksomheder (læs mere under ikonet ”Coaching”) 

Gruppeprocesser, gruppedynamik og gruppepsykologi – særligt for teamorienteret udvikling på teamorganiserede arbejdspladser – for jer som vil udnytte jeres ressourcer/forskelle i grupperne bedre og højne effektiviteten

Konflikthåndtering – hvordan I får større effektivitet, kreativitet og trivsel i den daglige kommunikation og forebygger konflikter med tung og bunden energi 

Stresshåndtering – hvordan I forebygger sygedage, udbrændthed og bedrer det psykiske arbejdsmiljø 

Samarbejde og kommunikation – hvordan medarbejdere lærer at tage ansvar for egen kommunikation og forståelse af andres og derigennem opnår bedre samarbejde, mere forståelse og højere trivsel 

Supervison – som et fagligt- og personligt udviklingspotentiale på arbejdspladsen (Læs mere under ikonet ”Supervision”) 

“”Nogle gange skal man save den gren over man sidder på – ellers kommer man ingen vegne”

Kjeld Ammundsen,
tidligere rektor for Danmarks Designskole, DR P1, april 2001

Pia Mølby Sandholdt

Pia Mølby Sandholdt