Traume- og stressbearbejdelse

Hvad er et traume?

Et traume er en overvældende situation hvor tingene sker:

For tidligt – kroppen og nervesystemet er ikke forberedt på situationen og orienteringsevnen bliver påvirket

For hurtigt – nervesystemet og sanserne bliver overrumplet og forskrækket af situationen og kamp/flugt respons kan ikke udløses komplet

For overvældende – systemet bliver ”over-loaded” og lukker ned eller er i konstant beredskab.

Under dette pres kan nervesystemet ikke nå at bearbejde informationerne og du kan ikke orientere dig i situationen; dine handle muligheder bliver indskrænket. Du kan ikke reagere som du plejer, du kan få en følelse af at miste kontrollen og blive handlingslammet – eller du kan komme til at hænge fast i enten kamp eller flugt responsen, som betyder at du har en konstant følelse af at ville væk (flugt) eller en følelse af at være beredt (kamp).

Under traumer opfatter Nervesystemet ikke at faren er overstået, systemet bliver blokeret (hænger fast i kamp eller flugt) eller lukker helt ned (handlingslammelse)

Det betyder at din krop og dit nervesystem stadig tror at faren/ truslen er der, selvom den er overstået. Kroppen vil stadig være i alarmberedskab og producere stoffer, bla. Stresshormonerne adrenalin og nor-adrenalin, som bruges til at mobilisere energi til at forsvare og beskytte dig.

Når du har været udsat for et traume, eller har oplevet stressede situationer, hvor du ikke har kunnet handle, beskytte eller forsvare dig selv, vil der være en konstant aktivering af dine alarmberedskaber i kroppen. Det kan betyde at din almindelige måde at fungere på i dagligdagen bliver anderledes.

Der vil være en ubalance i kroppens funktioner og i længden vil det ændre på kroppens fysiologi og give fysiske (somatiske) symptomer, som kan ende i kroniske lidelser, hvis traumet ikke bearbejdes og balancen genoprettes.

Traumers opståen og eksempler på traumer

Traumer opstår meget individuelt.

Det afhænger af din livshistorie, din livssituation, din kapacitet og overskud, det givne tidspunkt, samt mange andre årsager og omstændigheder.

At gå med et ubearbejdet traume, kan ændre vores personlighed, oplevelse af livskvalitet og vore oplevelse af muligheder i det hele taget.

Her finder du liste med eksemåler på forskellige situationer der kan give traumer: 

 • Overgreb, fysisk og psykisk
 • Overskridelse af grænser, fysisk, psykisk, mentalt
 • Følelsesmæssigt pres
 • Dødsfald
 • Chock
 • Ulykker, biluheld, drukneulykker, fald, oplevelse af andres ulykker
 • Overfald
 • Vold
 • Trusler og chikane
 • Tortur
 • Medicinske indgreb
 • Forgiftninger
 • Høj feber
 • Naturkatastrofer

Her er en liste med forskellige symptomer som et traume fremkalder: 

 • Forstyrrelser i åndedrættet – blokreret, hyperaktivt, låst
 • Forstyrrelser i blodomløbet og hjerterytmen – hjertebanken, hjerteflimmer
 • Angst
 • Uro
 • Apati
 • Depression
 • Modløshed
 • Manglende glæde
 • Ringe oplevelse af livskvalitet

Hvad er stress? – og hvordan kan det forstås i forhold til traumer

Stress kan være et ubearbejdet traume i et forholds vis tidligt stadie, hvor kroppen reagerer på de stoffer alarmberedskabet udløser.

Stress kan også være forbundet med relationer i familien eller på arbejdspladsen, en udfordring som du kan have svært ved at tackle. Det kan fx være i forbindelse med at sige fra over for personer – både i familien og på arbejdspladsen, eller opgaver du ikke magter eller får den rette støtte til at løse.

Stress er også individuel og er forbundet med din livshistorie, og den livssituation du har lige nu. Og ikke mindst, hvordan du har lært at forholde dig til dig selv, dine behov og udtrykke dem, der hvor du indgår i relation med andre. Både i familien, på arbejdspladsen og hvor du ellers begår dig.

Kroppen meddeler sig med forskellige symptomer på stress, som fx: 

 • Søvnbesvær
 • Koncentrationsbesvær
 • Uro, rastløshed
 • Uoplagthed
 • Træthed
 • Hovedpine
 • Fordøjelsesproblemer
 • Ændring af spisevaner – overforbrug, manglende appetit

En ubearbejdet stress kan udvikle sig til depression og traume, der på længere sigt kan udvikle sig til udbrændthed og kroniske sygdomme – derfor er det vigtigt at du forholder dig til den stress der evt. er, og lærer at leve et liv, hvor du kan passe så godt på dig selv som muligt.

Hvordan kan man arbejde med at bearbejde traumer eller stress?

Kroppens alarmberedskab styres i nervesystemet og det er her der kan opstå blokeringer, når der er ubearbejdet stress eller traumer.

Det betyder at der i arbejdet med at forløse traumet eller stressen arbejdes med at balancere nervesystemet.

Metoden jeg arbejder med, er Peter Levines, Somatic Experiencing – som betyder somatisk oplevelse – en sansning af hvad der foregår i kroppen.

Traumer og stress er indkapslede emotioner og følelser, reaktioner på kamp/flugt som er blevet blokeret under overvældelsen. Denne blokering er nødvendigt at folde ud og udløse, før traumet og stressen kan bearbejdes, og der igen kan opstå balance i kroppen.

Det betyder, at vi i arbejdet med forløsningen, arbejder med din sansning af hvad der foregår i din krop – langsomt og forsigtigt udfoldes den blokerede traume eller stressenergi – samtidig med at de ressourcer – den kapacitet og mestring du har i kroppen for overlevelse – bruges som ressource og bruges til at afkoble traumet eller stressen – herved udvides din reciliens, din modstandskraft over for stress og traumer og din livskraft vender tilbage.

Peter Levine er PHD i psykologi, tidligere stressforsker ved NASA

Når der arbejdes med traume- og stressforløsningen, arbejder vi blandt andet med følgende;

 • Uddannelse af dig, til at forstå dit nervesystem og kroppens signaler
 • Arbejde med dine sansede ressourcer i kroppen
 • Arbejde med at mærke dine sansninger af traumet eller stressen i kroppen – en pendulation mellem dine ressourcer og stressen/traumet så den mobiliserede traume/stress-energi kan udløses
 • Afkoble blokeringen i dit system og genskabe balancen i kroppen og nervesystemet
 • Uddannelse af dig, til at tage vare på dig selv i fremtiden, så du bedre kan håndtere de givne situationer

Ved arbejdet med denne metode er det ikke altid nødvendigt at gå tilbage i barndommens historie og kigge på din livshistorie. Her er det kroppen der taler og arbejder og integrerer den nye kapacitet.

Metoden er meget effektiv, udviklet af Peter Levine, USA, som har Phd i psykologi, og som har forsket i og arbejdet med stress i 25 år, dels som konsulent for NASA og dels på hospitaler og smerteklinikker.

Udgangspunktet er en kort behandling, hvor du selv lærer at tage vare på kapaciteten og mestringen af højenergi (traumer og stress). Præcist hvor mange behandlinger det kræver, afhænger af hvilket traume du har, hvor længe du har haft det og hvordan det har påvirket dig. Det vil jeg kunne sige noget om efter de første 2 – 3 behandlinger. Min erfaring viser at de fleste føler sig rustet efter 4 til 10 behandlinger.

Litteratur

Du vil kunne finde relevant litteratur i følgende bøger:

Den tavse stemme, Peter Levine
-Kulminationen på Peter Levines livsværk. Bogene r en sammenfatning af hans livslange undersøgelse af trumer og banebrydende terapeutiske arbejde med at sætte klienter fri af traumets kvælertag.

Væk Tigeren, Peter Levine 
– En bog om traumer, der henvender sig til personer der selv har traumer. Bogen beskriver i forskellige cases, hvordan traumer kan behandles og hvilken frigørende proces det kan være.

Kroppen Husker, Babette Rothschild
– En bog om kroppens og nervesystemets hukommelse, der forklarer hvordan traumer påvirker fysiologien. Bogen indeholder en del cases, der beskriver hvordan kroppen og nervesystemet har været påvirket og hvordan traumet er forløst.

Herudover findes en række bøger du kan hente viden fra undervejs som din traumeforløsning kræver ny viden – det taler vi om undervejs.

You lose yourself,
you reapear,
you suddenly find,
you got nothing to fear

Bob Dylan

Jeg er efteruddannet i 3 år ved Peter Levine, USA, og certificeret SE-Praktitioner

Pia Mølby Sandholdt

Pia Mølby Sandholdt

Kamp-respons

Flugt-respons
Lammelse – truslen er for stor
Traumer lukker livet ned
Man kan føle man ser og oplever verden gennem en osteklokke
Peter levines bog om traumer og hvordan man kan arbejde med dem
Peter Levine, PhD i psykologi, stressforsker ved NASA, forfatter mv.
Den tavse stemme
Væk tigeren
Kroppen husker