Enneagram

Hvad er enneagrammet?

Enneagrammet er et filosofisk værktøj til selvindsigt for psykologisk og spirituel vækst.

Det er en personlighedsmodel med 9 personlighedstyper, som arbejder med selverkendelse og peger på ”blinde pletter” du måske har svært ved at få øje på, gennem anden personlig udvikling.

Det er indsigter, som fortæller dig din types dybeste motivation, frygt og ønsker i livet – og tør du kigge på dem, ja så er der ikke lang vej til større tilfredshed og følelsen af at være helt dig selv.

Ved at dykke ned i din type og få øje på dig selv på en helt ny måde, vil du få mulighed for udvikling gennem;

 • overblik over din enneagram type og din relation til de andre typer
 • indsigt i dine stress – og udviklingsveje – få
 • indsigt i stressorer og hvordan de viser sig, få
 • indsigt i dine motivationer for at kunne fine balancen tilbage til din udviklingsvej
 • indsigt i hvordan du kan integrere sol- og skyggevingen – som er en forudsætning for at kunne genfinde balancen til din udviklingsvej

Vi kan arbejde med enneagrammet i tilknytning til terapi, coaching og supervision og vi kan arbejde med enneagrammet gennem en professionel test med coachende samtale – du laver en test online hjemmefra og får en helt specifik beskrivelse af dig og din personlighedstype og får en gennemgang af testen og coachende samtale sammen med mig, hvor vi sætter fokus på helt konkrete ressourcer og udviklingspunkter hos dig.

Den professionelle test og samtale vil give dig specifik beskrivelse af;

 • Din personlighedtype – hvilke træk har du
 • Dine ressourcer og udviklingsmuligheder – hvad er du god til og hvad er en god ide at øve dig på
 • Et blik på din essensskala her og nu – hvor ligger du på stressbarometeret
 • Dine stresskilder – hvad kan stresse og hvad er så godt at have for øje
 • Din krisestrategi – hvordan reagerer din type i kriser og hvordan kan du få nye muligheder for håndtering
 • Din teamprofil – hvem er du i et team og hvad byder du ind med
 • Din jobprofil – hvilke jobprofiler ville passe til dig og hvilke vil være en udfordring
 • Daglige øvelser – hvad kan du gøre dagligt for udvikle dig og slippe mere fri.

“Kig dybt ind i naturen og du vil forstå al ting meget bedre”

Einstein

Jeg er Master i enneagrammet fra Syntax, og er certificeret i at lave profesionelle tests i enneagrammet.

Enneagramtest kan anvendes individuelt som redskab til selvindsigt

Som redskab til udvikling af parforhold

Som redskab til udvikling af samarbejde i grupper